બધા શ્રેણીઓ

ઘર> કસ્ટમર સપોર્ટ > વોરંટી

હુનન પુકી જિયોલોજિક એક્સપ્લોરેશન ઇક્વિપમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને હુનન પુકી જળ પર્યાવરણ સંશોધન સંસ્થા મે 2006 માં સ્થાપના કરી હતી; પુકી સંસ્થાઓ મુખ્યત્વે નીચેના ક્ષેત્રના સંશોધન અને વિકાસમાં રોકાયેલા છે: ભૌગોલિક ભૌતિક સંશોધન, પાઇપલાઇન નેટવર્ક ખોટ ઘટાડો, આપત્તિ નિવારણ અને નિવારણ, ભૂકંપ ચેતવણી, ભૂમિ પ્રવેશ પ્રત્યાયન, સ્માર્ટ પાઇપલાઇન અને જીવન શોધ.

               

તાજેતરના વર્ષોમાં, વૈજ્ .ાનિક સંશોધન પ્રોજેક્ટ્સના સંશોધન અને વિકાસ અને પ્રતિભા ટીમોના નિર્માણમાં કુલ કરોડો યુઆનનું રોકાણ કરવામાં આવ્યું છે. "વિજ્ andાન અને તકનીકીને ઉત્તેજીત કરવા અને પ્રતિભાઓને મજબૂત કરવા" ના વ્યૂહાત્મક લક્ષ્યને વળગી રહીને, પુકી સંસ્થાઓએ ઘણા રાષ્ટ્રીય વૈજ્ .ાનિક સંશોધન સંસ્થાઓ, ક collegesલેજો અને યુનિવર્સિટીઓ સાથે લાંબા ગાળાના સહકારી સંબંધોની સ્થાપના કરી અને ઘણા રાષ્ટ્રીય વૈજ્ .ાનિક સંશોધન પ્રોજેક્ટ હાથ ધર્યા. પુકી સંસ્થાઓએ હાર્બિન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ Technologyફ ટેકનોલોજી સાથે સંયુક્ત રીતે "13 મી પંચવર્ષિય રાષ્ટ્રીય જળ વિશેષ આર એન્ડ ડી બેઝ" ની સ્થાપના કરી; વિજ્anાન અને તકનીકી યુનિવર્સિટી સાથે સંયુક્ત રીતે "ઉદ્યોગ-યુનિવર્સિટી-સંશોધન વ્યૂહરચના નવીનતા સહકાર આધાર" ની સ્થાપના કરી; ચાંગશા યુનિવર્સિટી સાથે "ઉદ્યોગ, યુનિવર્સિટી અને સંશોધન માટેનો પ્રેક્ટિસ બેઝ" સ્થાપિત કરો.

               

હુનન પુકી જિયોલોજિક એક્સપ્લોરેશન ઇક્વિપમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને હુનન પુકી જળ પર્યાવરણ સંશોધન સંસ્થા મે 2006 માં સ્થાપના કરી હતી; પુકી સંસ્થાઓ મુખ્યત્વે નીચેના ક્ષેત્રના સંશોધન અને વિકાસમાં રોકાયેલા છે: ભૌગોલિક ભૌતિક સંશોધન, પાઇપલાઇન નેટવર્ક ખોટ ઘટાડો, આપત્તિ નિવારણ અને નિવારણ, ભૂકંપ ચેતવણી, ભૂમિ પ્રવેશ પ્રત્યાયન, સ્માર્ટ પાઇપલાઇન અને જીવન શોધ.

               

તાજેતરના વર્ષોમાં, વૈજ્ .ાનિક સંશોધન પ્રોજેક્ટ્સના સંશોધન અને વિકાસ અને પ્રતિભા ટીમોના નિર્માણમાં કુલ કરોડો યુઆનનું રોકાણ કરવામાં આવ્યું છે. "વિજ્ andાન અને તકનીકીને ઉત્તેજીત કરવા અને પ્રતિભાઓને મજબૂત કરવા" ના વ્યૂહાત્મક લક્ષ્યને વળગી રહીને, પુકી સંસ્થાઓએ ઘણા રાષ્ટ્રીય વૈજ્ .ાનિક સંશોધન સંસ્થાઓ, ક collegesલેજો અને યુનિવર્સિટીઓ સાથે લાંબા ગાળાના સહકારી સંબંધોની સ્થાપના કરી અને ઘણા રાષ્ટ્રીય વૈજ્ .ાનિક સંશોધન પ્રોજેક્ટ હાથ ધર્યા. પુકી સંસ્થાઓએ હાર્બિન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ Technologyફ ટેકનોલોજી સાથે સંયુક્ત રીતે "13 મી પંચવર્ષિય રાષ્ટ્રીય જળ વિશેષ આર એન્ડ ડી બેઝ" ની સ્થાપના કરી; વિજ્anાન અને તકનીકી યુનિવર્સિટી સાથે સંયુક્ત રીતે "ઉદ્યોગ-યુનિવર્સિટી-સંશોધન વ્યૂહરચના નવીનતા સહકાર આધાર" ની સ્થાપના કરી; ચાંગશા યુનિવર્સિટી સાથે "ઉદ્યોગ, યુનિવર્સિટી અને સંશોધન માટેનો પ્રેક્ટિસ બેઝ" સ્થાપિત કરો.

હોટ શ્રેણીઓ